Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

 • Kuntokeskus MoWay Niittomiehentie 31 91900 Liminka

2. Rekisteriä hoitava henkilö

 • Sanna Paavola 0405116196 sanna@moway.fi

3. Rekisterin nimi

 • Kuntokeskus MoWayn asiakas- ja potilasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja kerätään kuntosalijäsenyyden, valmennussuhteen sekä potilassuhteen syntyessä ja niitä päivitetään tarvittaessa.
 • Tietoja käytetään:
  • Asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen, ylläpitämiseen
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Kuntosalikorttien väärinkäytön estämiseen
  • Laskutukseen ja perintään
  • Markkinointiin
  • Potilasturvallisuudesta huolehtimiseen
  • Lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen

5. Rekisterin sisältämät tiedot

 • Henkilötiedot: nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Terveydentilaa koskevat tiedot: sairaudet, vammat, lääkkeet, tulosyy hierontaan, aiemmat saadut hoidot, muut asiakkaan antamat lisätiedot
 • Valmennukseen liittyvät tiedot: yleinen terveydentila, lääkkeet, sairaudet, unen ja levon tila, ruokavalio, liikuntaan liittyvät tiedot, muut asiakkaan antamat lisätiedot
 • Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: hoitosuunnitelma, hoitotavoite, mahdollinen hoitodiagnoosi, tehdyt testit, hoitoaika, tehty hoito, muistiinpanot, muut asiakkaan antamat lisätiedot
 • Asiakkaan antamat lisätiedot: Mikä tahansa tieto, mikä vaikuttaa oleellisesti hoidon ja/tai valmennuksen sisältöön ja luonteeseen, kuten työ, harrastukset ja asiakkaan esittämät toiveet

6. Rekisterin tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta palvelun oston yhteydessä ja niitä päivitetään aina tarvittaessa.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan antamaa lupaa, ellei kyseessä ole ulosottoviranomainen, poliisi tai tuomioistuin. Silloin toimitaan lain määräämällä tavalla. Tietojen luovutuksesta tehdään asiakirjoihin lain vaatimat merkinnät.

Asiakkaalla on oikeus nähdä hänestä kirjatut tiedot ja korjata väärät tiedot. Asiakas saa hänestä kirjatuista tiedoista halutessaan kopiot.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Manuaalinen aineisto on säilytetään lukitussa arkistokaapissa. Käyttöoikeus on rekisterinpitäjällä. Kuntosalikorttien myyntiin liittyvä asiakastietojen kerääminen ja rekisterin tarkastamisen käyttöoikeus on myös yrittäjän sijaisella.